Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2018

gethighwithme
21:09
Ostatnio jakoś częściej..
gethighwithme
21:06
3017 f0d6 390
Reposted fromsubman subman viapersona-non-grata persona-non-grata
gethighwithme
21:03
Kończy się styczeń a ja nie zdążyłam nawet spisać postanowień noworocznych. Czy to nie przerażające jak szybko upływa nam czas?
— doubleespresso
gethighwithme
21:02
gethighwithme
21:02
4549 5174 390
Reposted frompiehus piehus viabadblood badblood
gethighwithme
21:01
5024 93e7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
gethighwithme
21:01
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaxannabelle xannabelle

October 31 2017

gethighwithme
19:13
gethighwithme
19:12
1441 80bd 390
Reposted fromgrobson grobson viamisseverything misseverything

October 19 2017

gethighwithme
22:44
4314 722f 390
Reposted fromministerium ministerium vianicapicella nicapicella
gethighwithme
22:44
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive

October 18 2017

gethighwithme
20:35
5145 e446 390
gethighwithme
20:31
4211 8460 390
warsaw, 60s
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viaahuramazda ahuramazda
gethighwithme
20:31

September 13 2017

21:06
1621 f827 390
Reposted fromlyokostar lyokostar viajointskurwysyn jointskurwysyn
gethighwithme
21:06
4352 e8b7 390

September 06 2017

gethighwithme
17:47
5994 db4a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapandorcia pandorcia

September 05 2017

gethighwithme
22:48
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viapromieniecienia promieniecienia
gethighwithme
22:47
3896 3327 390
Reposted fromkrzysk krzysk
gethighwithme
22:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl