Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

gethighwithme
15:33
6907 26a1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabrzask brzask
gethighwithme
13:23
1228 0d8b 390
Reposted fromtfu tfu vialiveattherainbow liveattherainbow
gethighwithme
13:23
Reposted fromgruetze gruetze viafantasauce fantasauce
gethighwithme
12:19
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viamyslowyzlew myslowyzlew
gethighwithme
12:19
6121 ba49 390
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viay-xcv-y y-xcv-y
gethighwithme
12:17
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viastonerr stonerr
gethighwithme
12:14
4422 959a 390
Reposted fromgruetze gruetze viaBalladyna Balladyna
gethighwithme
12:14
5525 94f1 390
Reposted fromoll oll viaBalladyna Balladyna
gethighwithme
12:13
9180 580b 390
Reposted frommhsa mhsa viaarrima arrima

July 12 2017

19:52
7344 1301 390
gethighwithme
19:52
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viareloveution reloveution

June 25 2017

gethighwithme
20:06
mało po ojcu, a jeszcze mniej po staremu
— Guzior
Reposted frommefir mefir viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
gethighwithme
20:03
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viatereseek tereseek
gethighwithme
20:00
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
gethighwithme
20:00
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viauciekam uciekam
gethighwithme
20:00
Reposted fromsowaaa sowaaa viauciekam uciekam
gethighwithme
19:35
6747 347e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiskowo niskowo
gethighwithme
19:19
3621 6a67 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaola4650 ola4650

June 19 2017

gethighwithme
19:47
9692 82ef
Reposted fromowca owca viasmorzando smorzando
19:46
1355 37f5 390
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaaffia affia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl