Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

gethighwithme
21:08
gethighwithme
21:07
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viatereseek tereseek
gethighwithme
21:04
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacamillee camillee
gethighwithme
21:02
8239 95d4 390
wiek zobowiązuje
gethighwithme
21:02
2281 7132 390
21:00
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
gethighwithme
20:59
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
gethighwithme
20:58
0678 81b7 390
gethighwithme
20:57
gethighwithme
20:55
gethighwithme
20:55
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

April 10 2017

20:26
6937 965b 390
Reposted fromturquoise turquoise viabzdura bzdura
gethighwithme
20:26
Nawet chciałbym uciec stąd Tylko dokąd, dokąd tu uciekać?
— Myslovitz "Siódmy koktajl"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreedomlover freedomlover
gethighwithme
20:26
1683 4ab2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
gethighwithme
20:25
Uważam, że los zawsze daje nam drugą szansę. Czasami tylko jesteśmy zbyt krótkowzroczni albo zajęci, żeby ją zauważyć.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
gethighwithme
20:23
3336 3905 390
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viairbjarbirb irbjarbirb
gethighwithme
20:23
gethighwithme
20:23
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viaszydera szydera

April 08 2017

19:59
1206 c3e2 390
Reposted fromfinnglas finnglas viachrzrzrz chrzrzrz
gethighwithme
19:53
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl