Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

21:06
1621 f827 390
Reposted fromlyokostar lyokostar viajointskurwysyn jointskurwysyn
gethighwithme
21:06
4352 e8b7 390

September 06 2017

gethighwithme
17:47
5994 db4a 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapandorcia pandorcia

September 05 2017

gethighwithme
22:48
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viapromieniecienia promieniecienia
gethighwithme
22:47
3896 3327 390
Reposted fromkrzysk krzysk
gethighwithme
22:46

August 05 2017

gethighwithme
15:49
gethighwithme
15:49
gethighwithme
15:46
gethighwithme
15:43
8398 d8de 390

August 03 2017

gethighwithme
13:20
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia vialekkaprzesada lekkaprzesada
gethighwithme
13:20
1780 7a63 390

I czasem nawet w najgorętszych miejscach jest zimno.
gethighwithme
07:49
6743 dfaa 390
Reposted fromxanth xanth viajointskurwysyn jointskurwysyn
gethighwithme
07:47
5828 446f 390
FEELIN OLD?
gethighwithme
07:46
gethighwithme
07:44

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagosiuuaam16 gosiuuaam16
gethighwithme
07:43
1590 13e0 390
Reposted fromqb qb viagosiuuaam16 gosiuuaam16
gethighwithme
07:41
2541 a2ca 390
gethighwithme
07:40
5515 cd04
Reposted fromdarthsadic darthsadic viajstrbl jstrbl
gethighwithme
07:40
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl