Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

gethighwithme
23:02
5275 366d 390
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
gethighwithme
23:01

July 03 2015

gethighwithme
09:08
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaurwisko urwisko
gethighwithme
07:21
1307 243f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
gethighwithme
07:20
Chcemy tylko spokój i kogoś do kogo wracać, żeby na stare lata spojrzeć w lustro i nie płakać.
— kochamy ranić - huczu hucz
gethighwithme
07:18
5106 3c67 390
Reposted fromlittlefool littlefool viacosdziwnego cosdziwnego

July 02 2015

gethighwithme
22:39
2913 92b8 390
gethighwithme
22:38
gethighwithme
22:37
3916 2eba 390
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viasom3thingwild som3thingwild
gethighwithme
22:35
3445 295f 390
gethighwithme
22:34
dawno nie było mi tak cholernie przykro.
— najgorzej, jak za bardzo zależy.
gethighwithme
22:25
0588 4891
gethighwithme
22:25
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
gethighwithme
22:23
7350 1b3b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viadusz dusz
gethighwithme
22:23
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viadusz dusz
gethighwithme
22:21
0137 cd72 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaholdmy holdmy
gethighwithme
22:20
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholdmy holdmy
gethighwithme
22:19
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz
gethighwithme
22:18
gethighwithme
22:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl